BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS »

Monday, February 28, 2011

பறவைகளாகிப் போனோம்

இந்த இரவையும்


இந்த இரவைச் சார்ந்த நிலவையும்


நீயோர் திசையும்


நானோர் திசையும் உணர


காரணம் எதுவாக இருக்கும்


இமைகளுக்குள் இரு நிலவுகளின்


கண்ணாமூச்சி


காரணம் அதுவாக தான் இருக்கும்